Bibliotheken in beweging

De bibliotheek sector is in volle evolutie van een aanbod gerichte naar een vraag gerichte organisatie. Diverse doelgroepen gerichte informatiebemiddeling is de kerntaak van de bibliotheek en dit in een steeds meer digitale omgeving. Getuige hiervan de vele architecturale projecten waarmee de bibliotheeksector haar ontmoetingsfunctie in de verf zet. Tegelijkertijd wordt volop ingezet op veranderingsprocessen voor de organisatie, met als doel: minder administratie, meer informatie.

Tracs denkt mee met deze evolutie en biedt een totaaloplossing voor de bibliotheek van de toekomst, in nauwe samenwerking met zowat alle denkbare bibliotheekbeheersystemen en RFID leveranciers en dit in meer dan 220 bibliotheken in België, Nederland en Duitsland. 

Tracs gelooft in The Blended Library 

  • Cashless: zorgeloos betalen in de bib
  • Digital: Digitale tools voor publiekstoepassingen
  • Secure: ICT ontzorgen

CASHLESS - Zorgeloos betalen in de bib

Betaaloplossingen binnen en buiten de bib, waarmee alle kosten betaald en automatisch verwerkt worden in het bibliotheek beheersysteem. Geen bemande kassa meer in de bib. Geen kasverschillen. Beveiligd. Tijdswinst en zorgen minder voor de medewerkers van de bib. Gebruiksvriendelijk voor de klanten van de bib, leden en niet-leden.

DIGITAL - Digitale tools voor publiekstoepassingen

Digitaal is het nieuwe normaal. Als bib moet je de publieksomgeving laten mee evolueren met de tijd. Publieke PC's, digitale media, draadloos internet, gaming, informatiebemiddeling, ... zijn een onlosmaakbaar deel van de bibliotheek beleving. Tracs biedt hiervoor gebruiksvriendelijke oplossingen op maat van niet-ICT'ers, waardoor zowel bib medewerkers als ICT diensten kostbare tijd winnen, en gebruikers een optimale gebruikservaring krijgen.

SECURE - ICT Ontzorgen

Publiekstoepassingen en veiligheid zijn in ICT termen een 'contradictio in terminis'. Menig stads-ICT'er krijgt grijze haren van de risico's en problemen. Menig bib medewerker duizelt van de complexiteit op ICT vlak van de publiekstoepassingen. Tracs wordt ontwikkeld om de ICT'er en de bib medewerker te ontzorgen.

Onze producten zijn ontworpen om 100% beschikbaarheid van systemen te waarborgen. De tijdsbesteding voor het onderhoud van publieke PC's wordt beduidend verminderd, terwijl gebruikerstevredenheid toeneemt.

Onze klanten getuigen

Tracs maakt het bibleven veel eenvoudiger! Door administratieve handelingen te automatiseren, kunnen wij, bibmedewerkers, ons helemaal toeleggen op de kerntaken van de bibliotheek. Een hele meerwaarde voor elke bib! Annemie Bosch bibliothecaris bibliotheek Mol

Annemie Bosch Bibliothecaris

Kopiëren, internetten en betalen in de centrale bib van Kortrijk is dankzij Tracs klantvriendelijk en gemakkelijk geworden. Voor baliemedewerkers worden werkprocessen éénvoudiger en uniformer. Tracs maakt dat we onze service naar de klant beter kunnen uitbouwen. Tracs zorgt voor een vlotte service, advies en nazorg. We kunnen steeds bij hen terecht ingeval van vragen m.a.w. het is een degelijk bedrijf waarmee we graag samenwerken. Tracs heeft ervoor gezorgd dat onze bib terug “on track” is.

Carol Vanhoutte Bibliothecaris

"Onze klanten waarderen het begrijpelijke gebruik van de geldautomaat. Het spreekt voor zich en we hebben meer tijd voor individueel advies aan onze bibliotheekklanten. De medewerkers van Tracs adviseren, helpen en bieden deskundige ondersteuning bij mogelijke problemen te allen tijde." Stadsbibliotheek Flensburg G. Kraemer

Frau Kraemer Directeur